Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ έχει μία οργανωτική  διάρθρωση η  οποία με στόχο την ποιότητα του έργου, την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, την όσο το δυνατόν την μεγαλύτερη  συμμετοχή  στην λήψη αποφάσεων, την αρτιότερη  επικοινωνία των ομάδων, την συνεχή εκπαίδευση των μελών.

Αυτό επιτυγχάνεται:

- Με την λειτουργία της ΠΡΟΤΑΣΗΣ με ομάδες έργου, οι οποίες έχουν σύμφωνα με το καταστατικό την σχετική  αυτονομία να αποφασίζουν για το έργο της ομάδας  στα πλαίσια  των αρχών και της πολιτικής της κίνησης.

- Με τον  συνδυασμό της κάθετης και οριζόντιας λειτουργίας

- Την αμφίδρομη ροή της πληροφορίας από την κορυφή της πυραμίδας προς την βάση και το αντίστροφο

- Με  την διαστρωμάτωση των μελών σε στελέχη και μέλη ομάδων

- Με την παράλληλη λειτουργία συμβουλευτικών οργάνων που διευκολύνουν την λειτουργία των αποφασιστικών οργάνων και όλων των παραπάνω.

 

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar