Ομάδα εμψυχωτών

Η ΟΜΑΔΑ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ

Η ομάδα των εμψυχωτών αποτελείται από έμπειρους εθελοντές της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, οι οποίοι έχουν θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στη δουλειά με παιδιά και νέους.

Το έργο της ομάδας είναι η πραγματοποίηση εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 4 - 6 ετών μαζί με τους γονείς τους.  Η θεματολογία των εργαστηριών αφορά σε θέματα, όπως αυτογνωσία - αυτοεκτίμηση, σχέσεις, συνεργασία, διαφορετικότητα, τρόποι επικοινωνίας, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, τα οποία συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των παιδιών.

Μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να σμιλέψουν στάσεις και συμπεριφορές, να διαμορφώσουν θετικά στοιχεία στον χαρακτήρα τους, να μάθουν να εκφράζονται, να λειτουργούν σε ομάδες, και έτσι να μπορούν να υιοθετήσουν γνώση, η οποία θα αποτελεί εφόδιο στην εξέλιξή τους για την «αντιμετώπιση» προκλήσεων και επιλογών.

Είναι σημαντικό ότι όλο αυτό δεν μένει στο ΚΔΑ, αλλά σε κάθε θεματική εντάσσουμε και τους γονείς των παιδιών στην διαδικασία της πρόληψης με κοινά μηνύματα και στάσεις.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar