Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Τελευταία τροποποίηση: 1η Ιουνίου 2024

 

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι χρήσης σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου, δημιουργήθηκαν από την «ΠΡΟΤΑΣΗ - Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής» με σκοπό να εξασφαλίζουν ασφαλή περιήγηση σε εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε σας παρακαλούμε με ευθύνη σας να μην προχωρήσετε στην επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Αναλαμβάνουμε, δε, την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα μας, την οποία σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε περιοδικά.

 

Πληροφορίες

Δεσμευόμαστε ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα, σε ό, τι αφορά την ταυτότητά μας όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας ενημερώσεις. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθυνόμαστε και δεν δεσμευόμαστε από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούμαστε να προβαίνουμε σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθούμε την ύπαρξή τους.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διέπεται από τα δικαιώματα και τους περιορισμούς της άδειας Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Κατ΄ εξαίρεση, τα ονόματα, επωνυμίες, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» και του protasi.org.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας.

 

Ευθύνη Χρήστη/τριας

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις λοιπές δυνατότητες που σας παρέχουμε, με σκοπό την ενημέρωσή σας και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα, υποχρεούστε να απέχετε από:
α/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους κάθε περιεχομένου που είναι παράνομο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
β/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
γ/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο,
δ/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς ή κάθε είδους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε λογισμικό ή άλλο υλικό υπολογιστών,
ε/ την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
στ/ τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες/τριες της ιστοσελίδας.

 

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι (links) που θα συναντήσετε στην ιστοσελίδα, σας οδηγούν σε κάποιες περιπτώσεις να μεταβείτε σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο που μπορεί να περιλαμβάνεται σε μια τέτοια ιστοσελίδα. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης της ή για την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων ενημέρωσης. Η χρήση των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων δεν είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι/ες για την ασφάλεια των εν λόγω ιστοσελίδων σας συμβουλεύουμε να απέχετε από την περαιτέρω επίσκεψή τους.

 

Πολιτική απορρήτου

Ανατρέξτε στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου μας. Για λόγους συγκατάθεσης, η Πολιτική Απορρήτου θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των Όρων χρήσης μας.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar