Ομάδες παιδιών και συμβουλευτική γονέων

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ομάδες παιδιών

Από το 1993, το ΚΔΑ της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ έχει δεχθεί εκατοντάδες παιδιά και νέους στις ομάδες του.

Οι ομάδες παιδιών συγκροτούνται κάθε χρόνο ανά ηλικία και κάθε ομάδα συναντιέται σε εβδομαδιαία βάση. Οι επαγγελματίες εμψυχωτές αξιοποιούν την πλούσια δυναμική της ομάδας, ώστε να εμβαθύνουν στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Με βιωματικούς τρόπους, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μεθοδολογία ανάδειξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και πολύ παιχνίδι, τα παιδιά διευκολύνονται να εκφράσουν συναισθήματα και απόψεις, να αναλάβουν ρόλους ευθύνης, να μάθουν κάνοντας και να κοινωνικοποιηθούν. Κι όλα αυτά σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αποδοχής που συμφωνεί και διαφυλάσσει η κάθε ομάδα.

Τα προγράμματα που κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει τη λειτουργία των ομάδων παιδιών του ΚΔΑ έχουν, εκτός των άλλων, επιμείνει στη συνύπαρξη «τυπικών» παιδιών και παιδιών με ήπιες διαταραχές, αναδεικνύοντας τα πολλαπλά οφέλη και για τις δύο ομάδες στόχου.

Συμβουλευτική γονέων

Οι επαγγελματίες του φορέα παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στις ομάδες του ΚΔΑ, πάνω σε ζητήματα και προβληματισμούς που απασχολούν την οικογένεια. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται κατόπιν ραντεβού.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar