Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

Άρθρο 1ο

 Ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΠΡΟΤΑΣΗ - Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής" (και εις την Αγγλική γλώσσα “PROTASIMovementforanotherlifestyle”) με έδρα την πόλη των Πατρών, ο οποίος και θα υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 1111/72.

 

Άρθρο 2ο

 

ΑΡΧΕΣ

Ο σημερινός τρόπος ζωής διαπνέεται από έναν άκρατο  υπερκαταναλωτισμό υλικών αγαθών και αδιαφορεί για τις ανθρώπινες ανάγκες (βιολογικές, πνευματικές, συναισθηματικές). Εξαιτίας του έχει προκληθεί βαθιά κρίση των ανθρωπίνων δεσμών και κοινωνικών θεσμών και οι άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην συναισθηματική στέρηση, στην απομόνωση, στην παθητικότητα και στον έντονο ανταγωνισμό.

Είναι η αιτία για την εμφάνιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία δύσκολα κατανοούνται και αντιμετωπίζονται από τα μέλη της κοινωνίας.    

            Η κοινωνική αυτή πραγματικότητα απογοητεύει τους ανθρώπους, εντείνει το άγχος, οδηγεί σε «ψυχική δυσφορία» και ευνοεί την ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών, που πολλές φορές εκδηλώνονται με ακραία συμπτώματα, όπως η εξάρτηση από ουσίες και συνήθειες.

Τα μέλη του συλλόγου συνεργάζονται για την κατανόηση αυτής της πραγματικότητας. Επεξεργάζονται προτάσεις και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για ν’ ανατραπεί αυτή η κοινωνική αντίληψη και πρακτική. Προβάλλουν έναν τρόπο ζωής, όπου στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και οι πραγματικές του ανάγκες.

Η παρουσία των μελών του συλλόγου θα είναι από μόνη της μια πρόταση,

η οποία θα προάγει την υγεία (όπως αυτή ορίζεται από την Π.Ο.Υ.), θα βελτιώνει την ποιότητα των σχέσεων και θα απομακρύνει τους κινδύνους από κάθε μορφή εξάρτησης.

 

 

Άρθρο 3ο

                    ΣΚΟΠΟΣ

1.  Η ανάπτυξη προγραμμάτων που ερευνούν τις κοινωνικές ανάγκες. Η ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών ομάδων, η ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές, σπουδαστές κ.λπ. για θέματα πρωτογενούς πρόληψης από εξαρτητικές συμπεριφορές και προαγωγής της υγείας.

2.  Η επεξεργασία προτάσεων προς κάθε κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

3.  Η δημιουργία συνθηκών που προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία μέσα από συγκεκριμένη στάση και δράση, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο

4.  Η συνεργασία με φορείς και πολίτες με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, που να προωθεί και να ενισχύει τις αξίες και τους θεσμούς που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ανάδειξη αξιών, όπως η ειρήνη, η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός, η δημιουργία, η ισοτιμία, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια και το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.

5.  Η προώθηση ενός άλλου τρόπου ζωής και ανάπτυξης κάθε δραστηριότητας, όπου ο άνθρωπος θα είναι ενεργός πολίτης που θα αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ειλικρινείς και ισότιμες σχέσεις στην οικογένεια και στην κοινωνία.

 

 

Άρθρο 4ο

  ΜΕΣΑ

1.    Η ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, στο σχολείο, στην εργασία και στην οικογένεια με στόχο την πρόληψη για την αποφυγή «ουσιών», «συνηθειών» και αντιμετώπιση «σύγχρονων» κοινωνικών προβλημάτων επικίνδυνων για την υγεία.

2.    Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων, που μέσα από την ομαδική λειτουργία και μακριά από συμβουλές και αφορισμούς θα προωθούν τον «άλλο τρόπο ζωής», την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς και θα στοχεύουν: α) στην ενδυνάμωση της προσωπικότητας, τη βελτίωση των γνώσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων και β) στην πρόληψη από οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης από ουσίες (νόμιμες ή παράνομες) και συνήθειες κ.λπ. (π.χ. χαρτοπαιξία, βία, φανατισμός).

       Η φιλοσοφία των προγραμμάτων είναι κοινωνική με παιδαγωγική κατεύθυνση, όπου το άτομο και κυρίως οι νέοι εκπαιδεύονται να φροντίζουν την υγεία τους, ψυχική και σωματική.

3.    Η κινητοποίηση χρηστών για ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης και η στήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

4.    Η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Θεραπευτικής Κοινότητας στην περιοχή.

5.    Η συνεργασία του συλλόγου με φορείς, που είναι επίτιμα μέλη του, αλλά και με φορείς, σε όποιο τομέα υπάρξει συμφωνία για κοινή δράση. Για το λόγο αυτό θα μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες ή άλλες νομικής μορφής ενώσεις, σωματεία ή φορείς, που θα προάγουν στόχους που εμπεριέχονται στους σκοπούς του παρόντος συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργάζεται με την Πολιτεία, Υπουργεία, Αρμόδιες Υπηρεσίες και με Θεραπευτικές Κοινότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

6.    Ο σύλλογος μπορεί να μισθώνει ή να αγοράζει κτίρια, όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες που θα έχουν σχέση με την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας ή με άλλης μορφής παρεμβάσεις ιδιαίτερα στη νεολαία (π.χ. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης κ.λπ.). Μπορεί να συστήνει εργασιακές μονάδες

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο την εργασιακή και δημιουργική απασχόληση νέων.

  1. Η διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλους φορείς πρέπει να έχουν ως θέμα τους σκοπούς του συλλόγου. Τα προγράμματα αυτά να αξιοποιούνται για δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και θεραπείας και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς απασχολήσεις, που έχουν σαν στόχο την υλοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
  2. Η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για ανάληψη υλοποίησης εκ μέρους του συλλόγου εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και γενικά κοινωνικών προγραμμάτων (π.χ. με τη μορφή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. ή σύσταση άλλου νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

 

Άρθρο 5ο

 ΜΕΛΗ

            Ο σύλλογος αποτελείται από τακτικά, επίτιμα μέλη και αρωγά.

            Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι ενήλικες πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα ανεξάρτητα από πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάποιο πρόγραμμα ή διαδικασία πρόληψης. Οι πιο πάνω αφού παρακολουθήσουν σεμινάριο εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους προς το Δ.Σ.. Μετά την πάροδο   τριμήνου και εφόσον έχουν ενεργό δράση στις εργασίες του συλλόγου, το Δ.Σ. αποφασίζει να γίνουν τακτικά μέλη.

            Στην αίτηση αναφέρεται η αποδοχή του καταστατικού και των αρχών του συλλόγου. Αποκλείεται να γίνουν μέλη (επίτιμα – τακτικά) οι καταδικασθέντες ή διωκόμενοι για εμπορία ή διακίνηση ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών, οι στερηθέντες των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή οι διωκόμενοι για αξιόποινο αδίκημα (εξαιρούνται οι πρώην χρήστες, που έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένα από το κράτος Θεραπευτικά Προγράμματα).

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν ο Δήμος Πατρέων, οι Επιστημονικοί Σύλλογοι και εν γένει φορείς, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται κάθε φορά, και εφόσον αποδέχονται το καταστατικό στο σύνολό του και συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα πρόληψης, προαγωγής υγείας και θεραπείας.

Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και τακτικά. Δύνανται να γίνουν τακτικά, όταν με δήλωσή τους αποβάλλουν την ιδιότητα του επίτιμου μέλους. Οι πρόεδροι των φορέων, που είναι ή θα γίνουν επίτιμα μέλη, δύνανται να γίνουν τακτικά μέλη, όταν απωλέσουν την ιδιότητα του προέδρου των φορέων τους, με αίτησή τους χωρίς την τήρηση της απαιτούμενης για τα τακτικά μέλη τρίμηνης ενεργού δράσης.

            Αρωγά μέλη είναι τα μέλη εκείνα, που με οποιονδήποτε τρόπο στηρίζουν τις δραστηριότητες του συλλόγου χωρίς να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Αρωγά μέλη μπορεί να είναι πολίτες, που ενισχύουν οικονομικά το σύλλογο με μηνιαία ή ετήσια συνδρομή. Ομοίως αρωγά μέλη μπορούν να είναι άτομα ή επιχειρήσεις που είναι χορηγοί του συλλόγου.

            Τα επίτιμα, τακτικά και αρωγά μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα λόγου έχουν τα επίτιμα και τα τακτικά μέλη, τα δε αρωγά μετά από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Κάθε τακτικό μέλος καταβάλλει κατά την εγγραφή του το ποσό της εγγραφής καθώς και ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τη Γεν. Συνέλευση.

            Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν τη συνδρομή τους.

       Κάθε μέλος, που η δραστηριότητά του, η συμπεριφορά του ή το ήθος

του είναι ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του:

α) γραπτή επίπληξη, β) προσωρινή αποβολή μέχρι τρεις μήνες, γ) προσωρινή αποβολή από τρεις (3) μήνες έως ένα χρόχο και δ) οριστική αποβολή.

            Οι κυρώσεις α’ και β’ επιβάλλονται με αποφάσεις του Δ.Σ. μετά από γραπτή αιτιολογημένη πρόταση ενός μέλους του Συλλόγου, προσυπογραμμένη τουλάχιστον από άλλα δύο μέλη. Την απόφαση λαμβάνει με σχετική πλειοψηφία το Δ.Σ., που συνεδριάζει σε ολομέλεια εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της πρότασης. Κατά την συζήτηση της πρότασης μομφής θα παρευρίσκονται οι καταγγέλοντες και το υπό κατηγορία μέλος μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αυτού. Το υπό κατηγορία μέλος δικαιούται να υποστηρίξει τον εαυτό του με οποιοδήποτε μέσο. Η απόφαση κοινοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης. Το μέλος που αποβλήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γ.Σ. (έκτακτη ή τακτική) μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, με αίτησή του προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της προσφυγής. Οι κυρώσεις γ’ και δ’ επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση, την οποία συγκαλεί το Δ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση σε αυτό της καταγγελίας.

          Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από αιτιολογημένη πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

          Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως από το Δ.Σ. στο υπό κατηγορία μέλος δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το υπό κατηγορία μέλος οφείλει να απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Δ.Σ. δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλ. πρέπει να μνημονεύεται το άρθρο του καταστατικού και το παράπτωμα.

 

 

Άρθρο 6ο

             Τα μέλη του συλλόγου προσφέρουν τις εθελοντικές τους υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου και διαφυλάττουν την ακομμάτιστη δραστηριότητά του.

            Απαγορεύεται αυστηρά στα μέλη η χρησιμοποίηση της προσφοράς τους για οποιοδήποτε προσωπικό, κοινωνικό, κομματικό ή πολιτικό όφελος.

            Σε τέτοιες περιπτώσεις ο σύλλογος δύναται να καταφύγει στην δικαιοσύνη.

            Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στη διαγραφή του μέλους με ταυτόχρονη δημοσίευση της σχετικής απόφασής του.

 

 

Άρθρο 7ο

 ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

            Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει:

α.    Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,

β.    Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,

γ.    Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,

δ.    Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,

ε.    Να αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου,

στ.  Να αξιολογεί τις εργασίες του Συλλόγου και να προγραμματίζει τις δραστηριότητές του.

            Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται Πρόεδρος, Γραμματέας και Αντιπρόεδρος. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Γ.Σ.

            Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός.Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία, μόνον αν ζητηθεί τέτοια και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.

            Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Απόφαση ή ψήφισμα με έννοια μομφής κατά μέλους γίνεται επώνυμα και απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των μελών (σχετ. άρθρο 5).

            Προκειμένου οι Γ.Σ. να είναι ουσιαστικές και όλα τα μέλη να έχουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην κριτική αξιολόγηση του έργου του Συλλόγου, αλλά και του προγραμματισμού, καθιερώνεται η λειτουργία ομάδων εργασίας πριν τη Γ.Σ. Έτσι κάθε Σεπτέμβρη και σε περίπτωση κωλύματος το αργότερο μέχρι τέλος του μήνα Νοέμβρη θα οργανώνεται ημερίδα ή διημερίδα προετοιμασία της Γ.Σ. κατά την εκάστοτε κρίση του Δ.Σ. Στο τέλος των εργασιών των ομάδων θα αρχίζει η Γ.Σ., στην οποία θα συμμετέχουν τα μέλη που εργάστηκαν στις ομάδες αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας θα αποτελούν και μέρος της εισήγησης απολογισμού και προγραμματισμού. Το Δ.Σ. θα στέλνει προσκλήσεις – προγράμματα στα μέλη μέσα στις προθεσμίες του παρόντος καταστατικού, στις οποίες θα προσδιορίζεται ο τόπος, ο χρόνος έναρξης και διάρκειας των εργασιών ως και ο χρόνος σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης.

            Η εκλογική Γεν. Συνέλευση γίνεται το μήνα Σεπτέμβρη κάθε δεύτερου έτους και σε περίπτωση κωλύματος το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα Νοέμβρη.

Η εκλογική Γ.Σ.: α) εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β) αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού , γ) κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ε) ορίζει την ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ. και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις εκλογές που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό και το νόμο.

      

            Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Δ.Σ., που τις προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή τους με πρόσκληση που θα φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα. Η πρόσκληση θα πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια. Αν το Δ.Σ. αδρανεί, η σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη σύγκληση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης.

            Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών και κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Τα μη τακτοποιημένα ταμειακά μέλη δε μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν τακτοποιηθούν ταμειακώς μέχρι την έναρξη της Γ.Σ.

            Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γ.Σ. μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Δ.Σ. υποχρεούται να δημοσιεύσει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση σε ημερήσιο τοπικό τύπο.

            Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά θέματα του Συλλόγου, με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/7 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας στο Δ.Σ. η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί και από 3 μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε επτά (7) μέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. Αν στη δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί η Εκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση από το 1/7 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή από τα (3) τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο σύγκλησης και φέρει τις υπογραφές των συγκαλούντων.

            Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της και διεξάγεται με τις διαδικασίες των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά μέχρι την έναρξή της.

            Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτηση να διορισθεί προσωρινή διοίκηση, που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσες υποθέσεις του συλλόγου. Είναι αδιάφορο αν το μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

            Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ'αυτή το θέμα της παραίτησής του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.

            Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.Τόσο για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των τακτοποιημένων ταμειακά μελών του Συλλόγου και απόφαση των 3/4 των παρόντων.

 

 

Άρθρο 8ο

                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Α. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε επτά (7). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

            Τό νεοεκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τον έφορο Δημοσίων Σχέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων, διενεργείται νέα εκλογή.

            Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία.

       Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη του Γραμματέα του Δ.Σ. και του Προεδρείου του Συλλόγου για ένα (1) χρόνο. Προσφυγή στο Δικαστήριο κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

       Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο, δυνατόν να συγκληθεί και από 3 μέλη με κοινοποίηση τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και θέματος.

       Β. Για συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία του 1/2 των μελών, στρογγυλοποιημένου του κλάσματος προς τα άνω. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) ημέρες.

            Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές. Σε αυτές έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

            Κλειστές συνεδριάσεις γίνονται κατ’ εξαίρεση με ομόφωνη αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

            Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των ομάδων, καθώς και κάθε μέλος. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ν'αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν.

            Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. και με φανερή ψηφοφορία, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία ήθελε να ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις που λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. αναθεωρούνται σε ολομέλεια του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ.

            Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς τοιαύτες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί . Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει παραίτηση στο Δ.Σ. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ., αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό του μοναδικού ψηφοδελτίου. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών, η θέση του στο Δ.Σ. παραμένει κενή μέχρι διενέργειας νέων αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη του,εφόσον με αυτά υπάρχει απαρτία, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης), που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, μετά από διατύπωση μομφής. Διαδικασία σύγκλησής της είναι η προβλεπομένη από το καταστατικό για τις Έκτακτες Συνελεύσεις.

            Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί μόνο μετά από απόαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων για παράβαση καθήκοντος. Την πρόταση που συνεπάγεται την καθαίρεση μπορεί να την κάνει επώνυμα και γραπτά το 1/10 των μελών του Συλλόγου.

            Την αφαίρεση του αξιώματος την κάνει το Δ.Σ.

 

 

Άρθρο 9ο

            ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντιπροσωπεύει το Σύλλογο σε κάθε Αρχή και γενικά φροντίζει, για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει κάθε έγγραφο, που έχει σχέση με το Σύλλογο, αλληλογραφία κ.α.

Ο Α' αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Ο Β' αντιπρόεδρος αναπληρώνει διαδοχικά τους προηγούμενους και ασκεί τα καθήκοντά τους σε περίπτωση απουσίας τους.

 

 

Άρθρο 10ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΤΑΜΙΑ – ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου, πλην του Ταμείου, φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο.

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις

του Συλλόγου.

 

Άρθρο 11ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

            Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, τα τακτικά μέλη. Στο μοναδικό ψηφοδέλτιο τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

            Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) για την Ε.Ε.

            Εκλέγονται οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων σε σταυρούς προτίμησης αυτοί μοιράζονται τους 24 μήνες θητείας του Δ.Σ. ανάλογα με τον αριθμό των ισοψηφισάντων και η έναρξη γίνεται κατά την θέση που έχουν στο ψηφοδέλτιο εκτός και αν ομόφωνα συμφώνησαν διαφορετικά.

 

 

Άρθρο 12ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

            Α. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην ετήσια Τακτική Γενική        Συνέλευση του   Σεπτέμβρη ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτό κρίνει      απαραίτητο ή αν        τούτο ζητηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

            Β. Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με την μέριμνα 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το μήνα Σεπτέμβρη κάθε δύο (2) χρόνια, της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

       Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ούτε για την Ελεγκτική Επιτροπή . Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για οτιδήποτε έχει σχέση με τις αρχαιρεσίες.

            Η Εφορευτική Επιτροπή δύο (2) ολόκληρες μέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ανακοινώνει επίσημα τον κατάλογο των υποψηφίων, που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και την προηγουμένη. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

       Την ημέρα της ψηφοφορίας, και πριν απ'αυτήν, η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει την κάλπη αν είναι κενή, την σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η μέρα των αρχαιρεσιών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία διαρκεί και πέρα από το χρονικό όριο που καθορίστηκε από τη Γ.Σ. και αναγράφεται στην πρόσκληση, μέχρι να ψηφίσουν οι παρόντες.

            Οι υποψήφιοι ή γραπτά διορισμένοι αντιπρόσωποί τους μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν την ψηφοφορία. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και

ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται δημόσια και παρουσία όσων θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

            Ενστάσεις υποβάλλονται γραπτά σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση.

            Γίνεται καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης όλων των υποψηφίων κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Ολοι οι μη επιτυχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη με την προϋπόθεση να έχουν λάβει τουλάχιστον πέντε (5) σταυρούς προτίμησης και άνω.

 

 

Άρθρο 13ο

            ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ

            Το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών, ομάδων ή όποιων άλλων οργανωτικών σχημάτων κρίνει, ανάλογα πάντα με τις εκάστοτε ανάγκες του Συλλόγου, μετά από πρόταση και εισήγηση μέλους ή μελών του η οποία και θα έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη.

Το ίδιο μπορεί να αποφασίσει και η Γενική Συνέλευση, έκτακτη ή τακτική, μετά από πρόταση και εισήγηση μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει τη δουλειά των ομάδων, επιτροπών κ.λπ., ώστε να εναρμονίζονται με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και ευθύνεται απέναντι στη Γ.Σ. Στο πλαίσιο της ζωντανής σύνδεσης Δ.Σ. – ομάδων, οι οποίες έχουν σχετική αυτονομία, το Δ.Σ. συγκαλεί τακτικά ολομέλειες των ομάδων σε χρόνο που να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Οι ομάδες δεσμεύονται, ώστε οι πρωτοβουλίες τους για τις δραστηριότητές τους να είναι σύμφωνες: α) με τη φιλοσοφία και τους σκοπούς του Συλλόγου και β) με τις ανάγκες της Κίνησης με βάση τη συνολική θέση και πορεία του Συλλόγου τη δεδομένη χρονική περίοδο, η οποία καθορίζεται από τη Γ.Σ.

            Το Δ.Σ. προτείνει τους συντονιστές των ομάδων και των επιτροπών, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των μελών των ομάδων.

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν αποδέχεται τον συντονιστή, οφείλει να προτείνει άλλον, που θα είναι αποδεκτός από την ομάδα. Σε περίπτωση διαφωνίας συγκαλείται η Γ.Σ. της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική.

                   Στόχος των ομάδων είναι η ανάπτυξη έργου, που θα προάγει τους

σκοπούς του Συλλόγου, μέσα από συνθήκες συλλογικών διαδικασιών, επικοινωνίας, βελτίωσης σχέσεων ως και διευκόλυνσης των μελών να συμμετέχουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του έργου.

 

Άρθρο 14ο

            Οι ομάδες, επιτροπές κ.λπ. έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και τη θεραπεία, καθώς και δραστηριότητες που διευκολύνουν τους παραπάνω σκοπούς ή άλλους, που έχουν σχέση με τη δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, πολιτιστική ανάπτυξη, περιβαλλοντική παρέμβαση, εργασιακή απασχόληση και εν γένει με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

 

Άρθρο 15ο

            Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα πρόσληψης ατόμων για εργασιακή απασχόληση με αμοιβή, που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και λειτουργία του Συλλόγου. Τα άτομα αυτά (μέλη προσωπικού), τα οποία πρέπει να είναι κατά προτίμηση μέλη της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ», αποτελούν ομάδα. Η ομάδα προσωπικού προτείνει συντονιστή της ομάδας, ο οποίος πρέπει να είναι αποδεκτός από το Δ.Σ. Εν περιπτώσει διαφωνίας το Δ.Σ. ορίζει συντονιστή. Το έργο και η λειτουργία της αποφασίζεται από το Δ.Σ. και εποπτεύεται από μέλος ή μέλη του Δ.Σ., που ορίζονται από αυτό. Τα μέλη του προσωπικού είναι απαραίτητη προυπόθεση να συμμετέχουν στις ομάδες της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ».

            Η ομάδα αυτή συνεδριάζει τακτικά, παρακολουθεί, στηρίζει, κάνει προτάσεις προς το Δ.Σ. και τη Γ.Σ., υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και στηρίζει γραμματειακά το Σύλλογο.

            Δε συμβιβάζεται η ιδιότητα εμμίσθου μέλους του Συλλόγου και μέλους του Δ.Σ. Η συμβολή του είναι συμβουλευτική προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

            Το Δ.Σ., αν κρίνει αναγκαίο, μπορεί να προτείνει στη Γ.Σ. έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου, ο οποίος θα καθορίζει με λεπτομέρειες την οργανωτική δομή και λειτουργία του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 16ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

            Πόροι του Συλλόγου είναι: α) οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, πρόσοδοι από τα περιουσιακά του στοιχεία, β) τα δικαιώματα εγγραφής και οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά τους στοιχεία, γ) επιχορηγήσεις από Υπουργεία και διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες και εν γένει φορείς ως και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δ) κάθε είδους δωρεές και εν γένει κάθε νόμιμος πόρος.

Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους που αντίκεινται προς τις αρχές του Συλλόγου.

Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς το Σύλλογο για ένα έτος διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την επανάκτηση της ιδιότητας του μέλους του Συλλόγου απαιτείται νέα εγγραφή.

 

 

Άρθρο 17ο

            Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα με τις λέξεις: «ΠΡΟΤΑΣΗ – ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» και ανάλογη παραστατική απεικόνιση. Ο Σύλλογος γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης εφόσον το αποφασίσει η Γεν. Συνέλευση.

       Στην περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα περιέρχεται στον Δήμο της Πάτρας, ο οποίος υποχρεούται να την διαθέσει σε ανάλογους σκοπούς.

 

 

Άρθρο 18ο

            Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε αρχικά από τους ιδρυτές του και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 395/21-6-1991 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, καταχωρήθηκε δε στα βιβλία των Σωματείων του πιο πάνω Πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό 1703/1991.

            Ήδη αφού τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 22 Φεβρουαρίου 1995, ανασυντάχθηκε και κωδικοποιήθηκε εκ νέου αποτελούμενο πλέον από 18 άρθρα, πρόκειται δε να ισχύσει μετά την έγκρισή του από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών και την καταχώρησή του στο οικείο βιβλίο Σωματείων.

 

 

Πάτρα 24/11/1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar