Η φιλοσοφία μας

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ "ΠΡΟΤΑΣΗ"

Σύμφωνα με την φιλοσοφία της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, τα αίτια των αρνητικών εξαρτητικών συμπεριφορών συνδέονται άρρηκτα με το σύγχρονο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο στο βωμό του κέρδους και της υπερκατανάλωσης, ευνοεί κάθε είδους χρήση, κατάχρηση και εξάρτηση. Η ευτυχία συνδέεται με την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων καταναλωτικών αγαθών, στα πλαίσια μίας κοινωνικής πλέον αντίληψης «καταναλώνω άρα υπάρχω». Στο τέλος αυτής της ατέρμονης πορείας βρίσκονται, για μερικούς νέους, και οι παράνομες  εξαρτησιογόνες ουσίες αλλά και  πολλές άλλες δυσλειτουργικές  εξαρτητικές  συμπεριφορές.

Εμείς οι  ενήλικες έχουμε την ευθύνη για τη δημιουργία και διατήρηση ενός τέτοιου κοινωνικού  μοντέλου, μέσα στο οποίο μεγαλώνουν και διαπαιδαγωγούνται οι νέοι. Η πρόληψη, λοιπόν, για να φθάσει στους νέους, πρέπει να ξεκινήσει από τους ενήλικες, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να  αναλάβουν την ευθύνη τους, να αλλάξουν αυτό τον τρόπο ζωής, ξεκινώντας ο καθένας αρχικά από  τον  εαυτό του. Η αλήθεια είναι ότι μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτή όμως η αλλαγή μπορεί να εμπνεύσει και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας αν το θέλουν.  Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επηρεάσουμε την οικογένειά μας αρχικά, τον χώρο του  σχολείου αλλά και της κοινωνίας.

Στο επίκεντρο του έργου μας είναι ο άνθρωπος. Η ανθρώπινη αξία μετριέται με αυτό που είμαι και όχι με αυτό που έχω. Πορευόμαστε προς την ευτυχία, όσο εξελισσόμαστε ως πρόσωπα σε συνεργασία με τους συνανθρώπους μας.

Μέσα από τη βελτίωση της λειτουργίας των μικρών η μεγαλύτερων συστημάτων της κοινωνίας θα προέλθει έμμεσο, αλλά πολύ σημαντικό όφελος, για τους νέους αλλά και τους ενήλικες.

Γιατί η πρόληψη δεν προάγεται με συμβουλές, αλλά είναι μία καθημερινή παιδαγωγική πράξη που προκύπτει από τις βιωματικές εμπειρίες των παιδιών από τη βρεφική έως την εφηβική  ηλικία. 

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar