Ομάδα στελεχών

ΟΜΑΔΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ομάδα εθελοντών Στελεχών της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» αποτελείται από τους Συντονιστές-Διευκολυντές  όλων των Ομάδων του φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο , την  Επιστημονική  Επιτροπή, τους εργαζόμενους, αλλά και μέλη ομάδων που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο ρόλο του στελέχους.

Αποσκοπεί στην επικοινωνία όλων των ομάδων (οριζόντια  διασύνδεση),   στην αλληλοενημέρωση για το έργο που επιτελείται σε όλες της ομάδες του φορέα, στην ομαδική εποπτεία των συντονιστών των ομάδων, στην εκπαίδευση των στελεχών και στον  σχεδιασμό και υλοποίηση έργου  κοινού για όλες τις ομάδες.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar