Ομάδα νέων μελών

ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Είναι η ομάδα που λειτουργεί στις αρχές κάθε χρόνου,  από συμπολίτες μας που εκδηλώνουν διάθεση συμμετοχής στην Κίνηση "ΠΡΟΤΑΣΗ" και ενδιαφέρονται  να γίνουν μέλη  της.

Οι  ενδιαφερόμενοι παρακολουθούν το σεμινάριο νέων μελών, που υλοποιείται στο χώρο του φορέα και έχει διάρκεια 20 ώρες.

Ένας από τους βασικούς στόχους του σεμιναρίου είναι  να εισαγάγει τα νέα μέλη βιωματικά στη λειτουργία μιας ομάδας έργου της ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

Ξεκινάει  με την διαμόρφωση του συμβολαίου λειτουργίας της ομάδας και, στη συνέχεια, μέσα από θεωρητική εκπαίδευση και βιωματικές διεργασίες,  τα μέλη της ομάδας  έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία της πρόληψης, αποκτώντας νέες γνώσεις ή εμβαθύνοντας σε ήδη υπάρχουσες, όπως: Αίτια εξάρτησης, Φιλοσοφία Πρόληψης, Εθελοντισμός, Επικοινωνία.

Από συνάντηση σε συνάντηση, τα νέα μέλη κατανοούν πως η ομάδα ανάγεται σε βασικό εργαλείο , ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης.

Ο κύκλος ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση του σεμιναρίου και την τελική απόφαση των μελών για δραστηριοποίηση ως εθελοντές σε μία από τις βασικές ομάδες του φορέα.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar