Διοικητικό συμβούλιο & επιστημονική επιτροπή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΠΡΟΤΑΣΗΣ»

Μετά τις αρχαιρεσίες της 1 Νοεμβρίου 2019 για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Σαμοθρακίτης

Αντιπρόεδρος: Αλέξης Μουζακιώτης

Γενική Γραμματέας: Ελένη Κοττά – Μπαλαδάκη

Ταμίας: Δημήτρης Κάργας

Ειδική Γραμματέας: Λαμπροπούλου Γεωργία

Μέλη: Πεγιάζη Ρένα, Αλεξάνδρα Μπουλούγαρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΤΑΣΗΣ»

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει συγκροτηθεί ως εξής:

Υπεύθυνος : Βασίλης Πασσάς

Μέλη: Αγγελική Πασσά,  Ελένη Κοττά – Μπαλαδάκη, Γιούλη Δροσοπούλου, Μαρία  Γιαζκουλίδου,

Η ομάδα ΔΣ και ΕΕ αυτή λειτουργεί  με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί με διεργασία, αποσκοπώντας στην καλύτερη διοίκηση του φορέα, την διαφύλαξη της φιλοσοφίας του και την τήρηση του καταστατικού. Επεξεργάζεται, αποφασίζει και υλοποιεί ό,τι εκτιμά πως είναι αναγκαίο για την προώθηση του έργου πρόληψης. Η  Ε.Ε.  αναλαμβάνει  επιστημονικό έργο που  ανατίθεται από το Δ.Σ., από τους συντονιστές των ομάδων ή και κατόπιν δικών της εκτιμήσεων. Το Δ.Σ λαμβάνει τις αποφάσεις και οι εργαζόμενοι τις υλοποιούν μαζί με τους εθελοντές.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar