Πλούτος

ΠΛΟΥΤΟΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΠΛΟΥΤΟΣ» (Παιδαγωγική Λειτουργία Ομάδων ένα Υποδειγματικό Ταξίδι στην Ουσιαστική Συνύπαρξη) το οποίο υλοποιεί η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» και το οποίο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το ΕΕΑ Grants (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) από τον 0κτώβριο 2014 μέχρι τον Απρίλιο 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ του οποίου τον γενικό συντονισμό στην Ελλάδα είχε το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Tο έργο «ΠΛΟΥΤΟΣ» αποσκοπώντας στην πρόληψη των σύγχρονων απειλών (ανασφάλεια, απομόνωση, παθητικότητα, βία, εξαρτήσεις, ρατσισμός, φτώχεια) που ελλοχεύουν για τα παιδιά, ιδιαίτερα μετά την οικονομική και κοινωνική κρίση στη Ελλάδα, έθεσε ως στόχο με βάση την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», την ανάπτυξη ενός Υποδειγματικού Παιδαγωγικού Έργου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 8-16 ετών στην Πάτρα, μέσα σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό πλαίσιο.

Στην αρχή του « ΠΛΟΥΤΟΥ», με την εκπαίδευση 20 άνεργων κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και δασκάλων για 107 ώρες και την πρόσληψη δύο εξ αυτών στον ρόλο του εμψυχωτή παιδιών, το έργο αναπτύχθηκε στον ιδιόκτητο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει ο φορέας. Επειδή στην Πάτρα δεν υπάρχει καμία τέτοια δομή που να προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες-πολύ περισσότερο δωρεάν- το έργο συνέβαλε αποτελεσματικά στην πρωτογενή πρόληψη (υγιής πληθυσμός), αλλά και στη δευτερογενή πρόληψη (ευάλωτες ομάδες πληθυσμού).

Συγκεκριμένα ανταποκρίθηκε στο κοινωνικό αίτημα για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη επιπλέον παιδιών με ιδιαιτερότητες (αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες) εκτός από τις ομάδες τυπικών παιδιών που είχε από το 1993, αρχή λειτουργίας του ΚΔΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ). Στις ομάδες και εργαστήρια καθημερινά συμμετέχουν παιδιά τόσο από τον υγιή πληθυσμό όσο και από τις ευάλωτες ομάδες με αμοιβαίο όφελος, αυτό της συνύπαρξης και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Παράλληλα το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών υποστηρίζεται μέσα από εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές διαδικασίες τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο. Ταυτόχρονα το έργο διευκολύνει και παραπέμπει ευάλωτα παιδιά και οικογένειες για δωρεάν ιατρικές, νομικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ένα δίκτυο εθελοντών ιδιωτών που δημιούργησε ο φορέας στο πλαίσιο του έργου. Τέλος με την συνεργασία των εθελοντών του φορέα υλοποιούνται επί μέρους δράσεις με και για τα παιδιά. Το έργο το οποίο συνεχίζεται με ίδια χρηματοδότηση έχει ξεπεράσει τους στόχους που τέθηκαν για τα δύο χρόνια, σε όλες τις φάσεις του. Για το διάστημα Ο ΠΛΟΥΤΟΣ των παιδιών της Πάτρας

από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Απρίλιο του 2016 και σύμφωνα με τους δείκτες αξιολόγησης,

 1185 παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, άνεργοι επιστήμονες έχουν περάσει το κατώφλι του Κέντρου καιέχουν χρησιμοποιήσει πολλές από τις διαθέσιμες υπηρεσίες (δηλ. 345 παιδιά έχουν συμμετάσχει στις ομάδες και εργαστήρια του έργου, 206 παιδιά, γονείς και δάσκαλοι, έχουν δεχτεί συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε ατομικές και ομαδικές διεργασίες, 614 παιδιά και γονείς έχουν ενημερωθεί και παραπεμφθεί στην ΔΕΞΑΜΕΝΗ και υπηρεσίες, 20 άνεργοι επιστήμονες έχουν εκπαιδευτεί στην εμψύχωση νέων).

3426 πολίτες έχουν ενημερωθεί συστηματικά και δια ζώσης για τις υπηρεσίες που προσφέρει το έργο, 1420 επιστήμονες που ασχολούνται με παιδιά έχουν συμμετάσχει σε ομιλίες και εργαστήρια σχετικά με το έργο στην Ελλάδα -στο ΠΔΦΠ(Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης)- στα Ιωάννινα και Ολυμπία και στην Ευρώπη στο πλαίσιο του

INEPS (International Network of Productive Learning Schools) και του προγράμματος

PROVED, στην Φινλανδία, Λιθουανία, Βερολίνο καθώς και στο ONFEST, φεστιβάλ Νέων

από ΜΚΟ στην Ρουμανία.

230 μέλη του φορέα, Αρωγά μέλη και συνεργάτες (ΔΕΞΑΜΕΝΗ) συνεχίζουν να προσφέρουν εθελοντικό έργο υποστήριξης του έργου.

Το πρόγραμμα « ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ- ΕΕΑ Grants» που διαχειρίζεται το ίδρυμα

ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ και στο οποίο υπάχθηκε ο «ΠΛΟΥΤΟΣ», έδωσε μία θαυμάσια ευκαιρία στη Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» μέσα από την μερική χρηματοδότησή του, να υλοποιηθεί το όραμά του φορέα διατηρώντας την αυτονομία, την φιλοσοφία, τις αξίες τις αρχές καθώς και την ιστορία του. Η προοπτική που ανοίχτηκε με το πρόγραμμα «ΠΛΟΥΤΟΣ» δίνει νέα ώθηση στην Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» να συνεχίσει ένα έργο που γνωρίζει πολύ καλά. Ο «ΠΛΟΥΤΟΣ» αφήνει ως παρακαταθήκη έναν τεράστιο πλούτο εμπειριών και γνώσεων που αποκτήθηκαν σε όλες τις βαθμίδες της δομής του φορέα, στην κοινωνική του δικτύωση, στην συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς ο «ΠΛΟΥΤΟΣ» αποτέλεσε έναν πόλο συσπείρωσης και ένα σημείο αναφοράς στο πλούσιο ξεχωριστό έργο που παράγουν οι ομάδες εθελοντών της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και κάθε ένας εθελοντής ξεχωριστά.

Τέλος, ο «ΠΛΟΥΤΟΣ» δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν όλο αυτό το οικοδόμημα των

εθελοντών που λέγεται « ΠΡΟΤΑΣΗ» δεν αγκάλιαζε το έργο αυτό με αγάπη, συνοχή,

συμπληρωματικότητα, ανιδιοτέλεια και μεγάλη διάθεση προσφοράς. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν το ουσιαστικό κλειδί για την επιτυχία κάθε προγράμματος.

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar