Πανεπιστήμιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ μέσα στην μακρόχρονη πορεία της έχει επανειλημμένα δώσει χώρο και ενέργεια για την πρακτική άσκηση νέων φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΑΤΕΙ Πάτρας, αλλά και φοιτητών από άλλες χώρες μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής (EVS,AIESEC κλπ). Αυτό αποτελεί μία πάγια τακτική που εφαρμόζει ο φορέας για την ενίσχυση της πολλαπλασιαστικής μεθοδολογίας της πρόληψης.

1                2

 

 

 

 

 

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar