Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων

Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων

5

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξαρτήσης συγκροτήθηκε μετά από πρωτοβουλίες για πανελλαδικό συντονισμό φορέων, που είχε αναλάβει η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ ήδη από το 1993. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στη έγκριση του πρώτου πλαίσιου λειτουργίας του, το οποίο συντάχθηκε στα γραφεία του ΟΚΑΝΑ, το 1996. Η ΠΡΟΤΑΣΗ συμμετέχει έκτοτε σταθερά στις εργασίες του Δικτύου.

Το Δίκτυο συνιστά μία μορφή σύνδεσης φορέων που αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην Ελλάδα και Κύπρο. Ξεκίνησε από την ανθρώπινη ανάγκη για συνάντηση, ανταλλαγή εμπειρίας και αλληλοϋποστήριξη ανθρώπων και φορέων που πίστεψαν στο όραμα  μιας συνεργατικής ανάπτυξης της Υπόθεσης της Πρόληψης στη χώρα μας και έγινε ένα πρότυπο παράδειγμα λειτουργικής Δικτύωσης.

Αποτελεί μία άτυπη μορφή δικτύωσης γεγονός που παρέχει μια ευελιξία, στο να διαμορφώνει την οργανωτική του δομή και την λειτουργία, έτσι ώστε, να υπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σκοποί και οι στόχοι του. Η οργάνωση αυτού αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πληρέστερη συμμετοχή κι έκφραση όλων των μελών του Δικτύου και του παρέχει  μια δυνατότητα οργανωτικών μεταβολών που θα αποφασίζονται σε   ολομέλειες χωρίς να είναι αναγκαίες άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αυτός είναι ο λόγος που το δίκτυο επιλέγει να κρατήσει μια άτυπη μορφή, γεγονός που παρέχει μια ευελιξία, στο να διαμορφώνει την οργανωτική του δομή και την λειτουργία, έτσι ώστε, να υπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σκοποί και οι στόχοι του. Πρόκειται προφανώς για μια μορφή οργάνωσης που εναρμονίζεται με τις αρχές της πρόληψης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξαρτήσης, εδώ: https://diktyoorg.wordpress.com/ 

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar