Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας "Καλλίπολις"

ΚΙΝΗΣΗ "ΠΡΟΤΑΣΗ" ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΧΑΪΑΣ "ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ"

 

Το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» συνέστησε την πρώτη επιστημονική του ομάδα από εργαζόμενα στελέχη της ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Παρ’ όλο που οι δύο φορείς λειτουργούν αυτόνομα, στην πράξη η μεταξύ τους δικτύωση είναι πολύ ισχυρή, από το 1998 μέχρι και σήμερα και μετράει αναρίθμητες συνεργασίες, δικτυώσεις με άλλους φορείς και παρεμβάσεις στην κοινότητα.

Οι δύο φορείς έχουν κοινό σκοπό και φιλοσοφία, ενώ έχουν διαμορφώσει ένα σταθερό συμβόλαιο αρχών και μεθοδολογίας, υπό το οποίο λειτουργούν και αλληλοσυμπληρώνονται.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις», εδώ: http://kpachaia.gr/

join

Εξώφυλλο περιοδικού

contact

calendar