ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης – ΚΔΑ της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ – Κίνηση για ένα άλλο τρόπο ζωής»

 Η ΙΔΕΑ

Φθινόπωρο 1993: Μία παρέα εφήβων προκάλεσε τη γέννηση της ιδέας για τη δημιουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης που ήταν ένας συνδυασμός της κάλυψης των αναγκών και επιθυμιών των νέων, με μία παρέμβαση πρόληψης της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ».

Το αίτημα των νέων ήταν:

·         «Δικός μας χώρος να κάνουμε πρόβες μουσικής».

·         Συναντήσεις στον ελεύθερο χρόνο για κουβέντα.

·         Συναυλίες – επικοινωνία με άλλους νέους.

 

Ανταπόκριση της ΠΡΟΤΑΣΗΣ με στόχους:

·         Παρέμβαση πρόληψης μέσα από την προώθηση θετικού τρόπου οργάνωσης μουσικού σχήματος και συναυλιών για την άμβλυνση της παθητικότητας, την ενίσχυση της δημιουργικότητας των νέων.

·         Δημιουργία θετικού προτύπου.

·         Ανάπτυξη εθελοντικής συνείδησης.

Όλο το μοντέλο στηρίχθηκε στις βασικές αρχές πρόληψης που είναι οι παρακάτω:

 

ΑΡΧΕΣ της πρόληψης

Αρχή 1η

Τα προβλήματα προκύπτουν από επικίνδυνες συμπεριφορές (αδιαφορία, ανταγωνισμός, υπερκαταναλωτισμός κ.λ.π.).

Αρχή 2η

Η συμπεριφορά διαμορφώνεται με εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές διαδικασίες μέσα σε μια χρονική περίοδο.
Μία αρνητική συμπεριφορά για να αλλάξει απαιτείται επίσης μια μακρόχρονη εκπαιδευτική παιδαγωγική διαδικασία.

Αρχή 3η

Κάθε αλλαγή συμπεριφοράς προϋποθέτει την οικειοθελή συμμετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Αρχή 4η

Η ενημέρωση από μόνη της δεν αλλάζει συμπεριφορές.

Αρχή 5η

Η πρόληψη είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Αρκεί ο καθένας να λειτουργεί στο δικό του ρόλο.

Αρχή 6η

Πρόληψη και συνεργασία αναπτύσσονται παράλληλα.

Αρχή 7η

Η πρόληψη δεν έχει καμία σχέση με γραφειοκρατικές διαδικασίες, είναι όραμα.

Αρχή 8η

Η πρόληψη είναι επανεκπαίδευση – αλλαγή που βελτιώνει την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑ)

Ο σκοπός λειτουργίας του ΚΔΑ είναι η παροχή ευκαιριών στα παιδιά και εφήβους, μέσω εναλλακτικών προτάσεων, να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους προς ουσιαστικό όφελος της ψυχαγωγίας τους, της προσωπικής τους ανάπτυξης, της δημιουργικής τους έκφρασης.

Μέσα από την συμμετοχή τους στο έργο των ομάδων που τους είναι ελκυστικό και προκλητικό, τους παρέχεται η δυνατότητα πραγμάτωσης των ιδεών τους, σ’ ένα κλίμα συνεργασίας με τα υπόλοιπα παιδιά. Η πορεία προς την υλοποίηση του έργου αποτελεί μια ευκαιρία για ανάδειξη των δυνατοτήτων τους, για απόκτηση νέων δεξιοτήτων, για ενίσχυση στοιχείων της προσωπικότητάς τους που τους βελτιώνουν την επικοινωνία και γενικότερα τις σχέσεις τους. Έτσι αυξάνοντας την ανεξαρτησία τους και την αυτονομία τους θα έχουν όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξη στην κοινωνική πραγματικότητα.

 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΔΑ

·         Δημιουργία ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης με στόχο την αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας προς όφελος της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών (διαμόρφωση ορίων, βελτίωση επικοινωνίας, αυτοεκτίμησης, έκφραση συναισθημάτων, δυνατότητα αυτοοργάνωσης, ανάδειξη προσωπικών, κοινωνικών δεξιοτήτων).

·         Συμμετοχή των παιδιών σε διομαδικές δραστηριότητες ώστε να εκπαιδευτούν ευρύτερα σε συνεργατικές διαδικασίες και παρεμβάσεις στην τοπική κοινότητα λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές.

·         Διοργάνωση εκδηλώσεων (ενημερωτικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κ.λπ.) για τη βελτίωση των γνώσεών τους, τη διαμόρφωση απόψεων, την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία, την ειρήνη, την ισότητα, την αλληλεγγύη, το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

·         Εξοικείωση των παιδιών με τον εθελοντισμό και την ενθάρρυνσή τους ώστε να είναι ενεργοί πολίτες.

·         Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και προγραμμάτων για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που ανοίγουν το πνεύμα και τις γνώσεις σε νέες διαδρομές.

·         Προγράμματα και δραστηριότητες σε επίκαιρες ανάγκες και προβλήματα (καρναβάλι, διαδίκτυο, πρόληψη αλκοόλ).

·         Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των γονιών των παιδιών ώστε να ενθαρρύνουν και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους προς την ίδια κατεύθυνση μέσα από την βελτίωση του ρόλου τους στην οικογένεια.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

·         Προσωπική ανάπτυξη, εκπαίδευση σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες ώστε οι νέοι να επιτυγχάνουν πράγματα για τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους.

·         Ενεργός συμμετοχή στην κοινότητα, εκπαίδευση να αισθάνονται σημαντικά και πολύτιμα μέλη μιας κοινωνίας.

·         Εμψύχωση να παράγουν κάποιο έργο έστω και μικρό, να βελτιώνουν, να επιτυγχάνουν, να προλαμβάνουν, να εκφράζουν, να επικοινωνούν.

·         Ενθάρρυνση να κατανοούν τις δραστηριότητές τους σαν εκπαιδευτικές διαδικασίες που τους βοηθούν να αποκτούν εμπειρίες και να χτίζουν τις δεξιότητές τους μέσα από διάφορες τέχνες (ζωγραφική, θέατρο, κατασκευές, κουκλοθέατρο, φωτογραφία, χορός, κ.λπ.)

·         Η δημιουργική απασχόληση αποτελεί το όχημα για την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων.

·         Η εκπαιδευτική διαδικασία συντελείται όχι μόνο στο σταθερό χώρο συνεδριάσεων των ομάδων, αλλά σε εκδρομές, πάρτι, διαπολιτιστικές ανταλλαγές, επισκέψεις σε εκθέσεις, χώρους ψυχαγωγίας κ.λπ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τι είναι αυτό
που διαφοροποιεί το ΚΔΑ ως μια δραστηριότητα πρόληψης, από οποιαδήποτε άλλη νεανική δραστηριότητα;

·         Η δική μας γνώση (του συντονιστή, διευκολυντή, εμψυχωτή) των αρχών της πρόληψης.

·         Η διεργασία της ομάδας που απελευθερώνει δυναμικά, ισορροπεί και εξελίσσει καταστάσεις και συναισθήματα (άμβλυνση ανταγωνισμού, δέσμευση, υπευθυνότητα, σεβασμός κ.λ.π.) αξιοποιώντας την ενεργή βιωματική μάθηση.

·         Το δομημένο πλαίσιο ανάπτυξης έργου που αξιοποιεί τη μέθοδο project (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση).

·         Ο καθαρός στόχος.

 

Πως;

·         Κατευθυντικά, αλλά όχι παρεμβατικά.

·         Εκπαιδευτικά, αλλά όχι διδακτικά.

·         Ανοιχτές αντιλήψεις, ευελιξία με ταυτόχρονη οριοθέτηση.

·         Με ενίσχυση πρωτοβουλιών και ανάληψη ευθυνών.

 

Ομάδες στόχου

·         Το ΚΔΑ απευθύνεται σε παιδιά και νέους από 4 – 16 ετών που προέρχονται από κάθε οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

·         Το ΚΔΑ είναι ανοιχτό, επίσης, σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μαθησιακές, κοινωνικές και συναισθηματικές και θα επωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό από την ένταξή τους σε κάποια ομάδα.

·         Επίσης, απευθύνεται στους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στις ομάδες, με τους οποίους αναπτύσσεται στενή συνεργασία με προσωπικές συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς που γίνονται από την “ΠΡΟΤΑΣΗ” και το Κέντρο Πρόληψης “Καλλίπολις».

 

Τρόπος λειτουργίας των Ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης

·         Στις ομάδες του ΚΔΑ συμμετέχουν παιδιά και νέοι από 4 έως 16 ετών.

·         Στην κάθε ομάδα συμμετέχει μικρός αριθμός παιδιών (από 7 έως 15 μέλη) που έχουν περίπου την ίδια ηλικία.

·         Οι συναντήσεις των ομάδων διαρκούν περίπου δύο ώρες.

·         Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν παλιά μέλη, παιδιά που είχαν συμμετάσχει στην ομάδα και νέα μέλη, παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά.

·         Οι ομάδες συντονίζονται από εθελοντές εμψυχωτές ή εργαζόμενους εμψυχωτές που έχουν εκπαιδευτεί στις αρχές και τις αξίες του φορέα, διευκολύνουν την υλοποίηση του έργου και συντονίζουν τη διεργασία. Το αντικείμενο εργασίας της ομάδας επιλέγεται από τους εμψυχωτές και εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο που έχει περιγραφεί για την κάθε ομάδα.

·         Οι συναντήσεις των ομάδων πραγματοποιούνται στους χώρους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ».

 

0
0
0
s2sdefault

join

newsletter

contact

calendar

 

15

© 2015 Protasi. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search