ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ομάδα  Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικής Επιτροπής

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΠΡΟΤΑΣΗΣ»

Μετά τις αρχαιρεσίες της 16 Νοεμβρίου 2015 για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Σαμοθρακίτης

Αντιπρόεδρος: Αλέξης Μουζακιώτης

Γενική Γραμματέας: Ελένη Κοττά – Μπαλαδάκη

Ταμίας: Νικός Βουτσινάς

Ειδική Γραμματέας: Λαμπροπούλου Γεωργία

Μέλη: Πεγιάζη Ρένα, Λανδρίτσης Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΤΑΣΗΣ»

Υπεύθυνος : Βασίλης Πασσάς

Μέλη: Αγγελική Πασσά,  Ελένη Κοττά – Μπαλαδάκη

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 

Αγγελική Πασσά ( υπεύθυνη γραφείου ΠΡΟΤΑΣΗΣ με άμισθη σχέση ),

Μαρία  Γιαζκουλίδου,

Γιούλη Δροσοπούλου,

Μαρία Κατσίκα,

Κατερίνα Γκούτη,

Σύνθια Λιούτα.

Τα μέλη του Δ.Σ , της Ε.Ε και ο υπεύθυνος των  εργαζομένων εθελοντών απαρτίζουν την  ΟΜΑΔΑ Δ.Σ-Ε.Ε

Η ομάδα  διοίκησης και επιστημονικής  ευθύνης επεξεργάζεται, αποφασίζει και υλοποιεί ότι εκτιμά ότι είναι αναγκαίο για την προώθηση του έργου πρόληψης. Η  Ε.Ε.  αναλαμβάνει  επιστημονικό έργο που  ανατίθεται από το Δ.Σ., από τους Σ-Δ των ομάδων η και κατόπιν δικών της εκτιμήσεων. Το Δ.Σ λαμβάνει τις αποφάσεις και οι εργαζόμενοι υλοποιούν μαζί με τους εθελοντές τις αποφάσεις.

Στόχος της Ομάδας Δ.Σ και Ε.Ε.

Η Ομάδα αυτή λειτουργεί  με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι υπόλοιπες ομάδες έργου  της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ», δηλαδή, με διεργασία, αποσκοπώντας στην καλύτερη διοίκηση του φορέα, την διαφύλαξη της φιλοσοφίας του και την τήρηση του καταστατικού. 

Πλαίσιο λειτουργίας των Ομάδων Δ.Σ. & Ε.Ε.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά 2 φορές το μήνα ( 1η και 3η Δευτέρα ) και έκτακτα όταν προκύψει  ανάγκη. Συντονίζουν και διευκολύνουν την λειτουργία της ομάδας ο πρόεδρος και η Γενική γραμματέας. 

Τομείς έργου της Ομάδας Δ.Σ. και Ε.Ε.

  1. Φροντίδα μελών της Κίνησης  «ΠΡΟΤΑΣΗ» (τακτικών – αρωγών)
  2. Ενίσχυση έργου ομάδων. Εσωτερική Δικτύωση ομάδων
  3. Προσέλκυση και εκπαίδευση νέων εθελοντών
  4. Οικονομικό πρόγραμμα
  5. Εκδηλώσεις της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ»
  6. Εξωτερική Δικτύωση του φορέα
  7. Διακρατικά Προγράμματα
  8. Συμμετοχές σε Εθνικούς και Διακρατικούς Φορείς
  9. Περιοδικό «ΠΡΟΣΩΠΟ» και e- ΠΡΟΣΩΠΟ
  10. Τρέχοντα θέματα – Γραμματειακά καθήκοντα – Προσωπικό
0
0
0
s2sdefault

join

newsletter

contact

calendar

 

15

© 2015 Protasi. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search