Το καταστατικό μας

KATAΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

Άρθρο 1ο

 Ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΠΡΟΤΑΣΗ - Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής" (και εις την Αγγλική γλώσσα “PROTASIMovementforanotherlifestyle”) με έδρα την πόλη των Πατρών, ο οποίος και θα υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 1111/72.

 

Άρθρο 2ο

 

ΑΡΧΕΣ

Ο σημερινός τρόπος ζωής διαπνέεται από έναν άκρατο  υπερκαταναλωτισμό υλικών αγαθών και αδιαφορεί για τις ανθρώπινες ανάγκες (βιολογικές, πνευματικές, συναισθηματικές). Εξαιτίας του έχει προκληθεί βαθιά κρίση των ανθρωπίνων δεσμών και κοινωνικών θεσμών και οι άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην συναισθηματική στέρηση, στην απομόνωση, στην παθητικότητα και στον έντονο ανταγωνισμό.

Είναι η αιτία για την εμφάνιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία δύσκολα κατανοούνται και αντιμετωπίζονται από τα μέλη της κοινωνίας.    

            Η κοινωνική αυτή πραγματικότητα απογοητεύει τους ανθρώπους, εντείνει το άγχος, οδηγεί σε «ψυχική δυσφορία» και ευνοεί την ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών, που πολλές φορές εκδηλώνονται με ακραία συμπτώματα, όπως η εξάρτηση από ουσίες και συνήθειες.

Τα μέλη του συλλόγου συνεργάζονται για την κατανόηση αυτής της πραγματικότητας. Επεξεργάζονται προτάσεις και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για ν’ ανατραπεί αυτή η κοινωνική αντίληψη και πρακτική. Προβάλλουν έναν τρόπο ζωής, όπου στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και οι πραγματικές του ανάγκες.

Η παρουσία των μελών του συλλόγου θα είναι από μόνη της μια πρόταση,

η οποία θα προάγει την υγεία (όπως αυτή ορίζεται από την Π.Ο.Υ.), θα βελτιώνει την ποιότητα των σχέσεων και θα απομακρύνει τους κινδύνους από κάθε μορφή εξάρτησης.

 

 

Άρθρο 3ο

                    ΣΚΟΠΟΣ

1.  Η ανάπτυξη προγραμμάτων που ερευνούν τις κοινωνικές ανάγκες. Η ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών ομάδων, η ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές, σπουδαστές κ.λπ. για θέματα πρωτογενούς πρόληψης από εξαρτητικές συμπεριφορές και προαγωγής της υγείας.

2.  Η επεξεργασία προτάσεων προς κάθε κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

3.  Η δημιουργία συνθηκών που προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία μέσα από συγκεκριμένη στάση και δράση, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο

4.  Η συνεργασία με φορείς και πολίτες με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, που να προωθεί και να ενισχύει τις αξίες και τους θεσμούς που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ανάδειξη αξιών, όπως η ειρήνη, η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός, η δημιουργία, η ισοτιμία, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια και το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.

5.  Η προώθηση ενός άλλου τρόπου ζωής και ανάπτυξης κάθε δραστηριότητας, όπου ο άνθρωπος θα είναι ενεργός πολίτης που θα αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ειλικρινείς και ισότιμες σχέσεις στην οικογένεια και στην κοινωνία.

 

 

Άρθρο 4ο

  ΜΕΣΑ

1.    Η ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, στο σχολείο, στην εργασία και στην οικογένεια με στόχο την πρόληψη για την αποφυγή «ουσιών», «συνηθειών» και αντιμετώπιση «σύγχρονων» κοινωνικών προβλημάτων επικίνδυνων για την υγεία.

2.    Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων, που μέσα από την ομαδική λειτουργία και μακριά από συμβουλές και αφορισμούς θα προωθούν τον «άλλο τρόπο ζωής», την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς και θα στοχεύουν: α) στην ενδυνάμωση της προσωπικότητας, τη βελτίωση των γνώσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων και β) στην πρόληψη από οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης από ουσίες (νόμιμες ή παράνομες) και συνήθειες κ.λπ. (π.χ. χαρτοπαιξία, βία, φανατισμός).

       Η φιλοσοφία των προγραμμάτων είναι κοινωνική με παιδαγωγική κατεύθυνση, όπου το άτομο και κυρίως οι νέοι εκπαιδεύονται να φροντίζουν την υγεία τους, ψυχική και σωματική.

3.    Η κινητοποίηση χρηστών για ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης και η στήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

4.    Η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Θεραπευτικής Κοινότητας στην περιοχή.

5.    Η συνεργασία του συλλόγου με φορείς, που είναι επίτιμα μέλη του, αλλά και με φορείς, σε όποιο τομέα υπάρξει συμφωνία για κοινή δράση. Για το λόγο αυτό θα μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες ή άλλες νομικής μορφής ενώσεις, σωματεία ή φορείς, που θα προάγουν στόχους που εμπεριέχονται στους σκοπούς του παρόντος συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργάζεται με την Πολιτεία, Υπουργεία, Αρμόδιες Υπηρεσίες και με Θεραπευτικές Κοινότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

6.    Ο σύλλογος μπορεί να μισθώνει ή να αγοράζει κτίρια, όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες που θα έχουν σχέση με την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας ή με άλλης μορφής παρεμβάσεις ιδιαίτερα στη νεολαία (π.χ. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης κ.λπ.). Μπορεί να συστήνει εργασιακές μονάδες

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο την εργασιακή και δημιουργική απασχόληση νέων.

  1. Η διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλους φορείς πρέπει να έχουν ως θέμα τους σκοπούς του συλλόγου. Τα προγράμματα αυτά να αξιοποιούνται για δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και θεραπείας και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς απασχολήσεις, που έχουν σαν στόχο την υλοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
  2. Η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για ανάληψη υλοποίησης εκ μέρους του συλλόγου εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και γενικά κοινωνικών προγραμμάτων (π.χ. με τη μορφή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. ή σύσταση άλλου νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

 

Άρθρο 5ο

 ΜΕΛΗ

            Ο σύλλογος αποτελείται από τακτικά, επίτιμα μέλη και αρωγά.

            Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι ενήλικες πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα ανεξάρτητα από πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάποιο πρόγραμμα ή διαδικασία πρόληψης. Οι πιο πάνω αφού παρακολουθήσουν σεμινάριο εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους προς το Δ.Σ.. Μετά την πάροδο   τριμήνου και εφόσον έχουν ενεργό δράση στις εργασίες του συλλόγου, το Δ.Σ. αποφασίζει να γίνουν τακτικά μέλη.

            Στην αίτηση αναφέρεται η αποδοχή του καταστατικού και των αρχών του συλλόγου. Αποκλείεται να γίνουν μέλη (επίτιμα – τακτικά) οι καταδικασθέντες ή διωκόμενοι για εμπορία ή διακίνηση ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών, οι στερηθέντες των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή οι διωκόμενοι για αξιόποινο αδίκημα (εξαιρούνται οι πρώην χρήστες, που έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένα από το κράτος Θεραπευτικά Προγράμματα).

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν ο Δήμος Πατρέων, οι Επιστημονικοί Σύλλογοι και εν γένει φορείς, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται κάθε φορά, και εφόσον αποδέχονται το καταστατικό στο σύνολό του και συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα πρόληψης, προαγωγής υγείας και θεραπείας.

Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και τακτικά. Δύνανται να γίνουν τακτικά, όταν με δήλωσή τους αποβάλλουν την ιδιότητα του επίτιμου μέλους. Οι πρόεδροι των φορέων, που είναι ή θα γίνουν επίτιμα μέλη, δύνανται να γίνουν τακτικά μέλη, όταν απωλέσουν την ιδιότητα του προέδρου των φορέων τους, με αίτησή τους χωρίς την τήρηση της απαιτούμενης για τα τακτικά μέλη τρίμηνης ενεργού δράσης.

            Αρωγά μέλη είναι τα μέλη εκείνα, που με οποιονδήποτε τρόπο στηρίζουν τις δραστηριότητες του συλλόγου χωρίς να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Αρωγά μέλη μπορεί να είναι πολίτες, που ενισχύουν οικονομικά το σύλλογο με μηνιαία ή ετήσια συνδρομή. Ομοίως αρωγά μέλη μπορούν να είναι άτομα ή επιχειρήσεις που είναι χορηγοί του συλλόγου.

            Τα επίτιμα, τακτικά και αρωγά μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα λόγου έχου&