ΠΡΟ-ΝΟΙΑ (ΠΡΟτείνω γιατί ΝΟΙΑζομαι)

ΣΚΟΠΟΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΡΟ-ΝΟΙΑ

Η πρόληψη των εξαρτήσεων καθώς και κάθε επιζήμιας συμπεριφοράς των παιδιών στην ψυχική και σωματική τους υγεία  αποτελεί και τον βασικό σκοπό του φορέα μέσα από την ολιστική προσέγγιση στα περιβάλλοντα που κινούνται και διαμορφώνονται τα παιδιά. Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» έχει μια μεγάλη εμπειρία στην εμψύχωση και την ενδυνάμωση της προσωπικότητας των παιδιών, καθώς από το 1993 λειτουργεί ομάδες παιδιών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.) στον ιδιόκτητο χώρο που διαθέτει.

            Στα 24 αυτά χρόνια λειτουργίας του Κ.Δ.Α. εκατοντάδες παιδιά και νέοι από 4 έως 22 χρόνων έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» στην πρόληψη, στην ανάδειξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από δημιουργική απασχόληση, στην διεύρυνση των οριζόντων μέσα από διακρατικές ανταλλαγές και σε πολλές άλλες δράσεις.

 Μέσα στις νέες κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην χώρα μας και που καλούνται σήμερα να ζήσουν τα παιδιά, η «ΠΡΟΤΑΣΗ» ανταποκρίνεται με το «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» στην ανάγκη της κοινότητας αλλά και μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του σεβασμού της διαφορετικότητας και της συνύπαρξης που διαπνέει την φιλοσοφία του φορέα.

Το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» εμπλουτίζει, συστηματοποιεί και προχωρά ακόμα βαθύτερα και ολοκληρωμένα στην πρωτογενή και δευτερογενή  πρόληψη της εξάρτησης από ουσίες, συμπεριφορές και  παραβατικές καταστάσεις. Μετά την υλοποίηση του δίχρονου προγράμματος «ΠΛΟΥΤΟΣ» και την αποκτηθείσα  εμπειρία, το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ»  εστιάζει στην κοινωνικοποίηση τυπικών παιδιών και  παιδιών με ήπιες  δυσλειτουργίες, προ όφελος και των δύο ομάδων στόχου. Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο σεβασμού και αποδοχής, τα παιδιά εκφράζουν συναισθήματα και απόψεις  μέσα στις ομάδες που λειτουργούν,  αναλαμβάνουν ρόλους ευθύνης, εξελίσσονται, δημιουργούν σχέσεις, αλληλεπιδρούν με συνομηλίκους, ενδυναμώνονται.

 Οι  επαγγελματίες και εθελοντές εμψυχωτές τους, με βιωματικούς τρόπους, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες ανάδειξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευαισθητοποιούν και εκπαιδεύουν  τα παιδιά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υπεύθυνη και ενεργό στάση τους ως πολίτες μέσα από:

*την αποδοχή της διαφορετικότητας,

*την αλληλεγγύη,

*την  αποφυγή της ρητορικής του μίσους,

*την συνειδητοποίηση και άμβλυνση  του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

*την ανοχή και την διαπολιτισμική κατανόηση,

*την  κατανόηση και εφαρμογή της δημοκρατίας,

*την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος,

*την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,

*την φροντίδα της σωματικής και  ψυχικής τους υγείας.

ΔΡΑΣΕΙΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΡΟ-ΝΟΙΑ

Πρώτη φάση 26/9-14/10/2016 : εκπαίδευση 20 νέων άνεργων (Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και  αποφοίτων παιδαγωγικών τμημάτων) στην πρόληψη και εμψύχωση παιδιών, για 80  ώρες.

Δεύτερη φάση 17/10/2016-16/10/2017 : πρόσληψη 3 ατόμων εκ των εκπαιδευθέντων με μερική καθημερινή απασχόληση οι οποίοι μαζί με τους 2 υπάρχοντες επαγγελματίες εμψυχωτές θα  εργαστούν στον φορέα για ένα χρόνο στους εξής τομείς:

1) Καθημερινή Παιδαγωγική λειτουργία ομάδων και εργαστηρίων παιδιών και νέων (4 μέχρι 16 ετών). Αξιοποιούνται το παιχνίδι, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, οι κατασκευές κτλ.

2) Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα με τους γονείς των παιδιών.

 3)  Σεμινάρια γονέων και εκπαιδευτικών  που πραγματοποιούνται  στην διάρκεια της σχολικής  χρονιάς.

4) Επισκέψεις σχολείων  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον χώρο του ΚΔΑ και λειτουργία  2ωρων εργαστηρίων  για τους μαθητές  σχετικών με τους στόχους του προγράμματος.

5) Δίκτυο παροχής υπηρεσιών «ΔΕΞΑΜΕΝΗ», αποτελούμενο από   εθελοντές ιδιώτες, που προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την επίλυση κάποιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.

Όλες οι  υπηρεσίες του προγράμματος «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» παρέχονται δωρεάν.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ  Ή ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ  ΤΟ «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ»

Στην πόλη μας  διαπιστώσαμε ιδιαίτερα τα 5 τελευταία χρόνια,   μέσα από την καθημερινή επαφή των ομάδων εθελοντών μας με την κοινότητα και του προγράμματος κοινωνικής  δικτύωσης της γειτονιάς του ΚΔΑ ,  ότι αυξάνονται τα  παιδιά που αντιμετωπίζουν:

1)  προβλήματα φτώχειας και απομόνωσης  λόγω ανεργίας των γονιών τους,

2) ανεπάρκεια ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας , απώλειας γονιού (χωρισμός, θάνατος),

3)  προβλήματα ψυχοκοινωνικής  ένταξης  σε ήπιες περιπτώσεις ιδιαιτεροτήτων όπως αυτισμός, υπερκινητικότητα,  κατάθλιψη κλπ.,

4)  προβλήματα  ενδοσχολικής βίας (είτε ως αποδέκτες είτε ως δράστες),

5)  χρήση ουσιών και προβληματική χρήση του διαδικτύου,

6) έλλειψη ευκαιριών για δημιουργική απασχόληση μέσα σε ένα ασφαλές, παιδαγωγικό πλαίσιο.

 Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα Κέντρο Νέων στην πόλη με οποιαδήποτε μορφή που να παρέχει αφιλοκερδώς υπηρεσίες, παιδαγωγικές προσεγγίσεις πρόληψης, ασφαλές και εγγυημένο πλαίσιο με σταθερή και μόνιμη λειτουργία, καθιστά το πρόγραμμα «ΠΡΟ-ΝΟΙΑ» μια καινοτόμο προσέγγιση που έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος «ΠΛΟΥΤΟΣ» να καλύψει ανάγκες πολλών παιδιών συμβάλλοντας στην πρωτογενή πρόληψη (υγιής πληθυσμός παιδιών) και στην δευτερογενή πρόληψη (ευάλωτες ομάδες παιδιών) με την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων τους (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, «ΔΕΞΑΜΕΝΗ»). Νέοι επιστήμονες (προερχόμενοι από τις τάξεις των ανέργων νέων ) με εκπαίδευση στην εμψύχωση νέων, θα προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους στις ομάδες  παιδιών που περιγράφηκαν παραπάνω, σε συνεργασία με το δίκτυο της «ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ».

Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν την ψυχολογική υποστήριξη σε ομαδικό και ατομικό πλαίσιο, διεργασίες προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης, στα εργαστήρια και τις ομάδες έργου που θα λειτουργούν, συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, ειδικούς, παραπομπές σε  ειδικά κέντρα και  υπηρεσίες καθώς και σε ιδιώτες ειδικούς από την «ΔΕΞΑΜΕΝΗ», σε τακτική βάση, όταν υπάρχει ανάγκη και διευκόλυνση παιδιών και των γονιών τους στην πρόσβαση σε αυτά.

Παράλληλα, το δίκτυο εθελοντών εμψυχωτών που διαθέτει ο Φορέας θα εμπλακεί στο πρόγραμμα  με έναν επικουρικό ρόλο στην υποστήριξη των ανωτέρω ενεργειών.

Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από δραστηριότητες (κατασκευές, ζωγραφική, θέατρο, μουσική, κουκλοθέατρο, φωτογραφία, χρήση νέων τεχνολογιών, περιβαλλοντικές δραστηριότητες) θα αποτελέσει το όχημα για την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την διαπολιτισμικότητα και την ουσιαστική συνύπαρξη- θα εμψυχώσει τα ίδια παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες  που θα αναδεικνύουν τα παραπάνω θέματα και  που θα επιλέξουν τα ίδια, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές σε άλλα παιδιά στην πόλη, αλλά και στην Ευρώπη  μέσα από το δίκτυο INEPS που συνεργαζόμαστε. 

 

MIKRH

 

0
0
0
s2sdefault

join

newsletter

contact

calendar

 

15

© 2015 Protasi. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search