INEPS

6

 

Το Διεθνές Δίκτυο της Παραγωγικής Μάθησης (INEPS) είναι μια διεθνής ένωση 50 περίπου μελών από διάφορα ιδρύματα σε 15 χώρες. Παρά την ποικιλομορφία των γλωσσικών και πολιτισμικών υπόβαθρων των μελών έχουν, αποφασίσει να αναπτύξουν κοινές έννοιες Παραγωγικής Μάθησης.

Παραγωγική μάθηση είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που προωθεί τόσο την ανάπτυξη του ατόμου εντός της κοινότητας αλλά και την ανάπτυξη της ίδιας της κοινότητας. Η διαδικασία αυτή διαμορφώνεται από μια εκπαιδευτική διαδρομή που βασίζεται σε δραστηριότητες με άξονα τις καταστάσεις της πραγματικής ζωής που οργανώνονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο μιας ομάδας και υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς.

Η Παραγωγική Μάθηση βασίζεται στην ατομική και την διαδραστική μάθηση και συνδυάζει μαθήματα γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η Παραγωγική Μάθηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια μιας δια βίου μάθησης, σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και είναι μια κατάλληλη μεθοδολογία για διαφορετικούς μαθητές.

Η ιδέα να γίνουν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα προς μια κατάλληλη εκπαίδευση, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο των μαθητών όσο και της κοινωνίας έχει ξαπλωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Σε αυτό το δίκτυο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από σχολεία από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και ανταλλάσσουν τρέχοντα προγράμματα, μεθόδους και τις προοπτικές τους.

Οι στόχοι του INEPS είναι:

• Να προετοιμάσει τους νέους για συνεργασία, σεβασμό και ισότητα.

• Να αναπτύξει, να γνωστοποιήσει και να διαδοθεί η φιλοσοφία και τα πλεονεκτήματα της Παραγωγικής Μάθησης (PL).

• Να αναπτυχθεί η μεθοδολογία και οι πρακτικές της PL.

• Να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των μελών της.

• Να οργανώσει συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια και να δημοσιευτούν βιβλία ή φυλλάδια. Να χρησιμοποιήσει τα σύγχρονα μέσα (ιστοσελίδες, κλπ) ώστε να οδηγηθεί στην επίτευξη των παραπάνω βασικών στόχων.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: Θέλουμε να πείσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους προγραμμάτων ότι η εκπαίδευση είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία, η οποία χρειάζεται μια εξατομικευμένη προσέγγιση στο πλαίσιο των σχολείων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλων φορέων εκπαίδευσης. Μόνο αν οι μαθητές και οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, μπορούν να καθορίσουν τη δική τους ζωή και να ξεπεράσουν τον κίνδυνο της σχολικής εγκατάλειψης.

Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών στην επαγγελματική ζωή και στις κοινωνικές δραστηριότητες τους παρακινεί να γίνουν ισχυρότεροι και πιο πρόθυμοι να μάθουν, να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και έτσι να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους.

Σε έναν κόσμο όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο, η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Με τις μεθόδους της Παραγωγικής Μάθησης ο καθένας έχει την ευκαιρία να μάθει με τον δικό του τρόπο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, έτσι έχει την ευκαιρία να αποτελέσει ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας. Με το συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ο μαθητής ή εκπαιδευόμενος - δεν έχουν σημασία η εθνικότητα, η γλώσσα, η καταγωγή - θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, να εκτελεί και να αξιολογεί τη διαδικασία της μάθησης και να αξιοποιεί τις ικανότητές του για την προσωπική του εξέλιξη αλλά και ολόκληρης της κοινότητας, μαθαίνοντας τον σεβασμό προς τον εαυτό του και προς τους άλλους.

Αυτό το όραμα θα γίνει πραγματικότητα μέσα από σχολεία Παραγωγικής Μάθησης, προγράμματα και φορείς που θα επικεντρώνονται στον ανθρωπισμό και στη συνειδητοποίηση ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων της κοινωνίας και την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Χτίζοντας γέφυρες για να ξεπεραστεί το κενό αυτό, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν αλλάξει ρόλους και από το «δάσκαλοι» θα έχουν γίνει «ευαίσθητοι διαμεσολαβητές». Θα συνοδεύουν τους μαθητευόμενους και τους εκπαιδευόμενους, βοηθώντας τους να ακολουθήσουν τον δρόμο τους, αντί να τους διδάσκουν τι πρέπει να χρειάζονται και να θέλουν. Στόχος της Παραγωγικής Μάθησης είναι να έχουμε πιο ευτυχισμένους καθηγητές για πιο ευτυχισμένους μαθητές.

Ο INEPS οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές με σκοπό να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν εμπειρίες και να εξαπλωθεί η Παραγωγική μάθηση σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες.

 

http://www.ineps.org/ineps-information.html

0
0
0
s2sdefault

join

newsletter

contact

calendar

 

15

© 2015 Protasi. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search