Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων

5

 

 

 

Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης

 

Ιστορικό

Τον Ιούνη του 1993 διοργανώθηκε στην Πάτρα, από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ»,  η 1η Πανελλαδική  Συνάντηση Φορέων για την Πρόληψη των Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της οι φορείς, μετά από πρόταση της κας Μαρίας Χουρδάκη, διαπίστωσαν την ανάγκη εξεύρεσης ενός τρόπου οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ τους, σε πανελλαδική κλίμακα.

Μερικούς μήνες πριν την 2η Πανελλαδική Συνάντηση, οι φορείς μετά από επιστολή της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» επανατοποθετήθηκαν επί του θέματος και θεώρησαν αναγκαίο να συζητήσουν εκ νέου το θέμα, όπως και έγινε στο πλαίσιο της 2ης Πανελλαδικής. Το Νοέμβρη του 1995 πραγματοποιείται στην Πάτρα από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» η 2η Πανελλαδική Συνάντηση με τίτλο «Η ποιότητα στη ζωή μας μοχλός για την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών» στο πλαίσιο της οποίας, αποφασίσθηκε, ομόφωνα, να δρομολογηθεί η πανελλαδική οργάνωση. Για το σκοπό αυτό, η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» συγκάλεσε μια νέα συνάντηση στην ΑΘΗΝΑ, στις 26/1/96 στα γραφεία του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Εκεί συντάχθηκε και εγκρίθηκε το πρώτο πλαίσιο λειτουργίας του Πανελλαδικού Δικτύου (τότε, συμμετείχαν φορείς μόνο από την Ελλάδα) κι εκλέχτηκε η πρώτη  επταμελής Συντονιστική Γραμματεία του Δικτύου. Το Δίκτυο, μετά από μια διαδρομή 20 ετών, επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε: από 5 έως 8 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» για έναν Άλλο Τρόπο Ζωής και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αχαΐας, η 9η Πανελλήνια Συνάντηση με τίτλο: «ΑλλάΖΩντας σε μια κοινωνία που αλλάΖΕΙ».

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης των Εξαρτήσεων συνιστά μία μορφή σύνδεσης φορέων που αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην Ελλάδα και Κύπρο. Ξεκίνησε από την ανθρώπινη ανάγκη για συνάντηση, ανταλλαγή εμπειρίας και αλληλοϋποστήριξη ανθρώπων και φορέων που πίστεψαν στο όραμα  μιας συνεργατικής ανάπτυξης της Υπόθεσης της Πρόληψης στη χώρα μας και έγινε ένα πρότυπο παράδειγμα λειτουργικής Δικτύωσης.

Αποτελεί μία άτυπη μορφή δικτύωσης γεγονός που παρέχει μια ευελιξία, στο να διαμορφώνει την οργανωτική του δομή και την λειτουργία, έτσι ώστε, να υπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σκοποί και οι στόχοι του. Η οργάνωση αυτού αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πληρέστερη συμμετοχή κι έκφραση όλων των μελών του Δικτύου και του παρέχει  μια δυνατότητα οργανωτικών μεταβολών που θα αποφασίζονται σε   ολομέλειες χωρίς να είναι αναγκαίες άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αυτός είναι ο λόγος που το δίκτυο επιλέγει να κρατήσει μια άτυπη μορφή  (και όχι μία τυπική μορφή π.χ σύλλογο ή εταιρεία με καταστατικό βάσει του ισχύοντος Αστικού Κώδικα), γεγονός που παρέχει μια ευελιξία, στο να διαμορφώνει την οργανωτική του δομή και την λειτουργία, έτσι ώστε, να υπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σκοποί και οι στόχοι του. Πρόκειται προφανώς για μια μορφή οργάνωσης που εναρμονίζεται με τις αρχές της πρόληψης.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Η Πρωτογενής πρόληψη είναι το σύνολο των ενεργειών, που απευθύνονται στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και έχουν στόχο τη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ατόμου μειώνοντας τους κινδύνους να εμφανιστούν συνθήκες, καταστάσεις και συμπεριφορές που βλάπτουν το άτομο.

Η πρόληψη των εξαρτήσεων αναπτύσσεται στο πλαίσιο παρεμβάσεων – προγραμμάτων, που στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που διασφαλίζουν το ευ ζην (ανάπτυξη  ευαισθησίας, φαντασίας, δημιουργικών στάσεων ζωής, δεξιοτήτων αντίστασης στις πιέσεις για αρνητικές – παρεκκλίνουσες – αποκλίνουσες συμπεριφορές).

Βασικές αρχές για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης

Βασική πεποίθηση του Δικτύου Πρόληψης είναι ότι: η πρόληψη γίνεται αποτελεσματική όχι με αυτά που λέμε, αλλά με αυτά που πράττουμε. Υπό αυτή την έννοια ο τρόπος λειτουργίας των φορέων πρόληψης και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δικτύου, πρέπει να διακατέχεται από τις αρχές, τις αξίες και τον τρόπο λειτουργίας που αποτελούν και αρχές της πρόληψης.

Ο εναλλακτικός τρόπος ζωής που ενθαρρύνει, εκπαιδεύει και εμψυχώνει μέλη και φορείς της κοινωνίας να λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο, πρέπει να βρίσκει εφαρμογή πρώτα και κύρια στη λειτουργία του Δικτύου, όπως και στα μέλη του.

Η άμβλυνση των ανταγωνισμών, η συνεργατικότητα, η αξιοποίηση όλων των απόψεων, η προσπάθεια σύνθεσης μέσα από τη διαφορετικότητα, ο σεβασμός σε πρόσωπα και φορείς αποτελεί μία συνεχή προσπάθεια των μελών του Δικτύου. Αυτή η συνεχής προσπάθεια ενισχύει την πρόληψη μέσα από την προσωπική και συλλογική εκπαίδευση, που προωθεί αυτό το μοντέλο στην κοινωνία με τρόπο που συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη όλων μας.

Βασικές αρχές των προγραμμάτων πρόληψης

  • Τα προγράμματα πρόληψης αποσκοπούν στην σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην επίτευξη του ευ ζην, μέσω:
  1. Της ενίσχυσης της προσωπικότητας του ατόμου
  2. Της ενίσχυσης και αναδόμησης των βασικών κοινωνικών θεσμών (οικογενειακού συστήματος, εκπαιδευτικής κοινότητας κ.ά.)
  3. Της ορθής και έγκυρης πληροφόρησης για τις εξαρτήσεις
  • Οι παρεμβάσεις πρόληψης ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου.
  1. Στοχεύουν και διευκολύνουν τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων και υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων της κοινότητας ώστε να αναλάβει αυτή δυναμικά την ανάπτυξη συνθηκών που είναι απαραίτητες για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδηγεί από την ενημέρωση – πληροφόρηση στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών και βιωματικών μεθόδων ενεργητικής συμμετοχής, που στοχεύουν όχι μόνο στην αύξηση των γνώσεων αλλά και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και άλλων συμπεριφορών.

0
0
0
s2sdefault

join

newsletter

contact

calendar

 

15

© 2015 Protasi. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search